ST. VINCENT // DOWN (OFFICIAL VIDEO) // Dir. Bill Benz 

SUN VALLEY // Dir. Rachel Wolak-Frank

FENDER: HOW DOES IT FEEL // FEATURING: TOBEE PAIK // Dir. Bill Benz

LULULEMON WOMEN // Dir. Phil Yamada

ST. VINCENT // PAY YOUR WAY IN PAIN (OFFICIAL VIDEO) // Dir. Bill Benz

COWGIRL MANIFESTO // Dir. Brenna Eckerson

AICP CHICAGO // Dir. Liam Chapple 

THE COLLECTION // SORRY BABY (OFFICIAL VIDEO) // Dir. Ernie Gilbert